Kramerius

Čeština: Ano
Licence: GNU General Public License version 3.0
Aktuální verze: 4.8.3
Datum vydání: 13. 1. 2014
Způsob finacování vývoje: Grant ze veřejných fondů

Kramerius 4 softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, vytváření virtuálních sbírek a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.
Na roky 2012 - 2015 je financování vývoje zajištěno díky projektu "Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů" - DF12P01OVV002 z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR.

Vývojový tým tvoří zaměstnanci Knihovny AV ČR, Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny v Brně. Technologickým partnerem je na základě výběrového řízení firma INCAD, s.r.o.
Garantem současného vývoje je Knihovna Akademie věd ČR zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lhotákem.

Zdroj informací.

Podporované protokoly a standardy

  • FOXML
  • ALTO
  • OAI-PMH
  • RDF
  • METS
  • MODS
  • Shibboleth

Použité technologie

Solr | Apache | Java | Tomcat | Postgres SQL

Alternativa ke komerčním produktům

CONTENTdm | SimpleDL | Digital Commons

Snímky obrazovek

Relevantní odkazy

Comments powered by Disqus
Powered by Sigsiu.NET

Projekt vznikl za podpory
Kabinet Informacnich studii a knihovnictvi, MU Brno    Mestska knihovna Ceska Trebova    Mestska knihovna Usti nad Orlici